Bezwaar


Just budget en advies bied hulp bij het maken van bezwaar. Het kan zijn dat je het niet eens bent met de beslissing op je aanvraag voor zorg, in dat geval mag je altijd bezwaar maken tegen die beslissing.

 

Het indienen van een bezwaar kent 2 fases.

Fase 1 is het indienen van de bezwaarbrief.

Fase 2 is de mogelijkheid gehoord te worden tijdens een hoorzitting.

 

Bezwaar fase 1

Het bezwaar moet altijd uiterlijk binnen 6 weken na de dagtekening van het bezwaar binnen zijn bij de instantie die de beslissing heeft genomen. Dit kan in het geval van een aanvraag voor zorg de Gemeente zijn (Jeugdwet of WMO), de zorgverzekeraar (aanvraag verpleging en/of verzorging) of het CIZ (aanvraag WLZ). In alle gevallen kan Just budget en advies je helpen met het schrijven van een bezwaarbrief.

Het doel van Just budget en advies is het ondersteunen van mensen met een zorgvraag, zodat de zorg die passend is ook kan worden verkregen. Samen met u willen we strijden voor het verkrijgen van de zorg die nodig is om de zorgbehoefte en de kwaliteit van leven weer in balans te brengen. Om te zorgen dat u een zo eerlijk mogelijke behandeling krijgt van de zorginstanties bieden wij ondersteuning bij het maken van bezwaar.

Voor het maken van een bezwaarbrief wordt er eerst een afspraak gepland , waarbij de aanvraag wordt doorgenomen en de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vervolgens werkt de medewerker van Just budget en advies de redenen uit en onderzoekt welke juridische argumenten uw bezwaar ondersteunen. Daarbij wordt gekeken naar de reden van afwijzing en de regels waarop de afwijzing zijn gebaseerd. Vervolgens kijken we of deze regels juist zijn toegepast en of uw redenen van bezwaar ook met juridische regels zijn te weerleggen. Op basis van uw persoonlijke verhaal en met inachtneming van de juridische gronden stellen wij voor u een bezwaarbrief op. Deze brief wordt samen met u doorgenomen en als u het ermee eens bent ondertekend u de brief en wordt hij naar de instantie gestuurd. Hierbij moet u rekening houden met ongeveer 4 a 6 uur werktijd in 2 weken tijd, om de afspraak te plannen, het onderzoek te doen, de bezwaarbrief te schrijven en tot slot de brief voor goedkeuring met u door te nemen.

Deze werktijd is in de meeste gevallen te verdelen in:

  1. 1 Uur afspraak
  2. 1 a 2 uur juridisch onderzoek
  3. 1 a 2 uur schrijven van het bezwaar
  4. 1 uur bespreken van de bezwaarbrief.

Deze tijden zijn een richtlijn en kunnen afwijken afhankelijk van de zwaarte en complexiteit van de zorgvraag en de beslissing van de instantie.

 

Bezwaar fase 2

Na het indienen van het bezwaar wordt er gekeken of de brief in behandeling wordt genomen. Dit houd in dat de juridische afdeling van de instantie gaat controleren of de brief optijd is binnen gekomen en voldoet aan de voorwaarden van een bezwaar brief. Is dat het geval wordt de brief in behandeling genomen en controleert de juridische afdeling of de instantie de regels bij het afgeven van de beslissing goed heeft toegepast en of de juridische gronden in de bezwaarbrief reden zijn om af te wijken van de beslissing van de instantie. De juridische afdeling bied daarbij altijd de mogelijkheid om gehoord te worden. Dit houd in dat u telefonisch of in levende lijve de mogelijkheid krijgt uw kant van het verhaal te vertellen in een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting wordt zowel naar uw verhaal gekeken en worden de juridische argumenten van beide partijen aangehoord. Tijdens de hoorzitting wordt er geen beslissing genomen. Na de hoorzitting gaan de leden van de commissie beoordelen of de regels door de instantie juist zijn toegepast en of uw argumenten tijdens de hoorzitting van invloed zijn op de beslissing van de instantie. Daarna wordt gekeken welke juridische regels het meest van toepassing zijn en welke argumenten het zwaarst wegen. Daarna stelt de commissie een advies op voor de instantie om de beslissing aan te passen of hetzelfde te laten. De instantie kan daarna bepalen of ze het advies van de commissie wel of niet opvolgen. Er komt dan aansluitend een beslissing van de gemeente op het bezwaar in een brief aan u.

Ook bij fase 2 (de hoorzitting) kan Just budget en advies u bijstaan met het beantwoorden van vragen tijdens de hoorzitting. We bereiden samen met u de vragen voor de hoorzitting voor en stellen samen met u in aansluiting op de bezwaarbrief de (juridische) argumenten nogmaals voor u op papier, zodat u goed bent voorbereid tijdens de hoorzitting.

In fase 2 worden ook ongeveer 4 uren ingezet.

  1. 1 uur Juridisch onderzoek
  2. 1 a 2 uur opstellen van de argumenten voor de hoorzitting.
  3. 1 uur begeleiding tijdens de hoorzitting

Voor het behandelen van een volledige bezwaarprocedure moet u dus rekening houden met

Ongeveer 6 tot 10 uur werktijd.

 

Mocht u interesse hebben in een van de genoemde services, neem dan vrijblijvend contact met ons op