PGB


Bemiddeling zorg inzet en zorgverlening

Als u een indicatie heeft gekregen voor zorg is het belangrijk dat de zorg rondom de zorgvrager op de juiste manier wordt opgezet. Just budget en advies biedt ondersteuning bij het vinden van de juiste zorgverlener en bij het opstellen van contracten met die zorgverleners.

Naast de bemiddeling naar de juiste zorgverlener bieden we ook ondersteuning bij het opstellen van contracten met de zorgverleners en we zorgen aansluitend, voor de aanmelding van salarisadministratie bij de S.V.B.

Omzetting indicatie

Als u al een indicatie van het CIZ, de zorgverzekeraar of de gemeente heeft en deze in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt, en overweegt om dit om te laten zetten. Dan kunt u bij ons ondersteuning krijgen bij het omzetten van de indicatie.

Bemiddeling

 • Zoeken van de juiste zorgverlener, in overleg met cliënt
 • Afspraken maken met de zorgverlener, in overleg met cliënt

 Contracten

 • Voorbereiding contracten
 • Ondertekenen contracten
 • Aanmelden salarisadministratie S.V.B.

Omzetting ZIN naar PGB houdt in:

 • Intakegesprek
 • Voorlichting voordelen en nadelen PGB of ZIN
 • Invullen van de benodigde formulieren voor de omzetting van de ZIN naar PGB of andersom.
 • Indien van toepassing afmelden overeenkomsten met ZIN instelling
 • Vastlegging en archivering van de gegevens.


Ondersteunende administratieve begeleiding

Nadat de zorg rondom de zorgvrager is opgezet en u alle afspraken met de zorgverleners heeft vastgelegd, kunnen wij u ondersteuning bieden bij het verzorgen van de administratie van uw budget en begeleiding bij het onderhouden van de contacten met uw zorgverleners. Deze ondersteuning en begeleiding zijn bij ons in te kopen in de vorm van pakketten.

Wij bieden onze cliënten 2 pakketten aan:

Het standaard pakket met daarin:

 • 2 x per jaar een evaluatiegesprek
 • 4 x per jaar een budgetberekening met overzicht
 • Ziekmeldingen van zorgverleners
 • Onderhouden van contact met de zorgverleners
 • Beheer en archivering van de administratie

Het totaal pakket met daarin:

 • 1 keer per maand evaluatiegesprek
 • 4 keer per jaar budgetberekening en overzicht
 • Monitoring en behandeling herindicatieverzoeken
 • Ziekmeldingen van zorgverlener
 • Onderhouden van contact met de zorgverleners
 • Beheer en archivering van de administratie
 • Algemene ondersteuning
 • Dagelijkse bereikbaarheid voor alle voorkomende vragen met betrekking tot PGB.