Privacy


Op deze pagina vind u zowel onze privacyverklaring als onze cookieverklaring, die beiden aangeven hoe we veilig met uw gegevens om gaan.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Just Budget en Advies. Hierin wordt aangegeven hoe Just Budget en Advies met uw gegevens omgaat en welke gegevens we van u gebruiken en/of verwerken. Dit in het kader van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) ter bescherming van (persoons)gegevens.

Bij Just Budget en Advies worden alle van toepassing zijnde maatregelen genomen voor het bescherming van uw gegevens overeenkomstig de regelgeving van de AVG.

Onze website

Op onze website maken we gebruik van cookies om onze dienstverlening optimaal te kunnen aanpassen aan uw wensen en voorkeuren, meer informatie over cookies op deze website vindt u hieronder in de cookieverklaring.

Op onze website vragen we u mogelijk om de volgende persoonsgegevens:

–          Uw naam
–          Uw adres
–          Uw woonplaats
–          Uw telefoonnummer
–          Uw e-mailadres
–          Een situatiebeschrijving van uw verzoek, in het kader van een zorgaanvraag, bezwaar of ondersteuning bij de administratie van uw PGB.

Deze gegevens vragen wij u om contact met u op te kunnen nemen over het door u aangegeven onderwerp, nadat u hiervoor een verzoek heeft ingediend.

Bij dienstverlening

Indien u opdracht geeft tot het uitvoeren van diensten worden de volgende gegevens van u door ons vastgelegd en bewaard in onze administratie:

–          Uw naam, adres en woonplaats
–          Uw telefoonnummer
–          Uw e-mailadres
–          Uw BSN
–          Uw leeftijd
–          Een situatiebeschrijving van uw verzoek, in het kader van een zorgaanvraag, bezwaar of ondersteuning bij de administratie van uw PGB
–          De voor het verzoek noodzakelijke medische informatie

Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en bewaard. Just Budget en Advies waarborgt dat de tot het verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben gebonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

Just Budget en Advies neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw gegevens.

Just Budget en Advies beheerd uw gegevens dusdanig, zodat ze beveiligd zijn tegen ongeautoriseerd toegang en gebruik door derden.

Delen van uw gegevens met derden

Just Budget en Advies deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming. Indien het voor de afhandeling van uw verzoek nodig is om gegevens te delen met derden, wordt aan u hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd, door middel van een “toestemmingsverklaring”.

Deze gegevens worden vervolgens alleen gedeeld met de belanghebbende partijen die in het kader van uw verzoek noodzakelijk zijn. Dit kunnen zijn: de gemeente waar u woont; het CIZ; het zorgkantoor van uw regio; de sociale verzekeringsbank; uw zorgverzekeraar of een zorginstelling.

Waarom is dit nodig

Dit is nodig, omdat bij een zorgaanvraag of bij een verzoek om plaatsing in een zorginstelling, deze partijen aan de hand van uw persoonsgegevens moeten kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de door hun toegekende zorg of zorgplek.

Bij overige diensten zoals ondersteuning van uw PGB administratie en het indienen van een bezwaar,  is het nodig om de gegevens adequaat te kunnen verwerken of om uw rechten adequaat te kunnen verdedigen.

Vragen?

Deze verklaring is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, maar mocht u nog vragen hebben of het niet eens zijn met een onderdeel van de verklaring, laat het ons dan weten.

U kunt altijd contact met ons opnemen via contact @ justbudgetenadvies.nl

 

Cookieverklaring