Zorg Aanvragen


Als u behoefte heeft aan zorg maar niet goed weet hoe u passende zorg moet aanvragen, kan Just budget en advies u hulp bieden bij uw aanvraag.

Elk persoon heeft een andere zorgvraag en zorgbehoefte. Sinds 2015 zijn de verschillende categorieƫn van zorg onder gebracht bij 3 instanties. n.l. de gemeente, de zorgverzekeraar en het CIZ. Just budget en advies biedt hulp en ondersteuning bij het aanvragen van zorg bij alle instanties waar een indicatie kan worden aangevraagd.

Vaak is het moeilijk voor u te bepalen welke instantie voor u de juiste is om uw zorgvraag in te dienen. Het kan zijn dat uw zorgvraag voor u nog niet helemaal duidelijk is. Just budget en advies kan samen met u uw zorgvraag en de bijpassende zorgbehoefte in kaart brengen. U kunt hiervoor een informatie gesprek aanvragen waarin we de verschillende soorten zorg aan u uitleggen en u vervolgens kunnen wij u adviseren bij welke instantie u het beste uw aanvraag kunt doen.

Bij Just budget en advies kunt u dus terecht voor alles met betrekking tot het aanvragen van zorg en aansluitend eventueel bij het beheren van een persoonsgebonden budget (PGB).

Hieronder hebben we onze dienstverlening voor u in het kort uitgewerkt.

In het kort houdt de eerste aanvraag in:

  • Informatiegesprek
  • Intakegesprek voor de analyse van de zorgvraag
  • Analyse van de zorgvraag
  • Invullen van de benodigde formulieren voor de aanvraag
  • Verslaglegging en archivering van de aanvraag.

Indicatie aanvraag

Stap 1

Wij helpen u bij het aanvragen van een indicatie bij het CIZ, zorgverzekeraar of bij de gemeente.

U kunt eerst een informatie gesprek bij ons aanvragen, waarin we beoordelen of u naar onze professionele mening in aanmerking kunt komen voor zorg.
Tijdens dit gesprek vragen we u in het kort uw persoonlijke situatie uit te leggen en aan te geven waar uw behoefte aan zorg uit bestaat.
Daarbij gaan we uit van uw hulpvraag en behoefte, dit houd in dat we aan u vragen met welke hulp u denkt geholpen te zijn.

Indien wij van mening zijn dat een aanvraag voor u aan te raden is, kunt u kiezen voor een eerste aanvraag bij het CIZ, de zorgverzekeraar of de gemeente.
Met uw hulpvraag bekijken we vervolgens bij welke instantie (CIZ, zorgverzekeraar of gemeente) uw zorgvraag het beste aangevraagd kan worden.

Als u besluit om een aanvraag met behulp van Just budget en advies te willen indienen. Zullen we samen met u een vervolggesprek inplannen. In het vervolggesprek zullen we samen uitgebreid uw zorgvraag in kaart brengen. Dit vervolggesprek duurt ongeveer 1 tot anderhalf uur, afhankelijk van de zorgbehoefte.

Na het in kaart brengen van uw zorgvraag zal door Just budget en advies uw zorgvraag worden geanalyseerd en uitgewerkt in een verslag. Als u het verslag heeft goedgekeurd en eventueel heeft aangevuld., vullen we samen met u het officiƫle aanvraagformulier van de gekozen instantie in en sturen het samen met het zorgverslag op.

Houdt u bij alle aanvragen wel rekening met een behandeltijd van ongeveer 8 a 9 weken. Dit is ongeveer 2 a 3 weken voor het aanvragen en 6 weken wachttijd op de beslissing bij het CIZ, zorgverzekeraar en/of de gemeente.

 

Stap 2

Nadat uw zorgvraag is verstuurd naar de aanvraag instantie, zal het CIZ of de gemeente contact met u opnemen voor een aanvraag gesprek (het zogenoemde keukentafel gesprek). U kunt ook bij Just budget en advies terecht voor ondersteuning bij dit keukentafel gesprek. Wij kunnen u dan helpen bij het toelichten van uw zorgvraag.

Het CIZ of de gemeente zal vervolgens binnen enkele weken aan u het besluit sturen.

Als er sprake is van een eerste aanvraag bij de zorgverzekeraar, loopt de procedure een beetje anders als bij het CIZ en de gemeente. Bij de zorgverzekeraar moet er eerst een afspraak worden gemaakt met een wijkverpleegkundige, die tijdens een aanvraag gesprek beoordeeld of u naar zijn of haar professionele mening wel of niet in aanmerking komt voor zorg vanuit de zorgverzekeringswet en ook voor hoeveel uur. Natuurlijk kunnen wij ook bij dit gesprek aanwezig zijn om u te ondersteunen.

Nadat de wijkverpleegkundige uw zorgvraag heeft beoordeeld, maakt zij een zorganalyse welke vervolgens samen met het aanvraagformulier naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd.

De zorgverzekeraar zal na enkele weken u het besluit sturen.

 

Herindicatie verzoek

Naast de eerste aanvraag bij het CIZ, zorgverzekeraar of gemeente is het mogelijk dat u een verlenging van uw indicatie wilt. In dat geval moet er opnieuw een aanvraag bij de zorginstantie worden gedaan, net zoals bij een eerste aanvraag. Indien u nieuwe klant bent geldt dezelfde procedure als bij een eerste aanvraag. Indien u een al bestaande klant bent, zal de zorganalyse minder tijd vergen en kan de aanvraag sneller worden afgehandeld. Het herindicatieverzoek kan door Just budget advies (stap 1) binnen een week zijn afgerond. Ook hierbij geldt de wachttijd van 6 weken bij het CIZ, zorgverzekeraar of gemeente.